Kategoria:Wskaźniki

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Wskaźniki pozwalają na opis i ocenę stabilności budynku podczas pełnego cyklu jego życia. Wskaźniki mogą być ilościowe (zapotrzebowanie budynku na energię pierwotną w kWh) lub jakościowe (np. łatwość obsługi sprzętu). Tak więc, różne wskaźniki by być porównywane ze sobą zostały znormalizowane i wyważone zgodnie z ich znaczeniem. Wskaźniki muszą być mierzalne i weryfikowalne. Liczne systemy oceny budynku istniejące w Europie używają różnych wskaźników, a w konsekwencji uniemożliwiają wzajemne porównanie. Dlatego też, tak zwane Kluczowe Wskaźniki Wydajności (Key Performance Indicators - KPI) są jądrem CESBA i stanowią podstawę i cel działania inicjatywy. Należy jednak oczywiście pamiętać o przestrzeganiu pewnych różnic regionalnych, dlatego skonstruowano także Referencyjne Wskaźniki Wydajności, które rozszerzają ocenę o czynniki lokalne.

Download