Kluczowe Wskaźniki Wydajności

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Kluczowe wskaźniki wydajności (KPI od Key-Performance-Indicators) w zamierzeniu mają być wspólną podstawą do oceny budynku i jego otoczenia w skali europejskiej. Ich wdrożenie do regionalnych i krajowych systemów oceny znacznie ułatwi komunikację pomiędzy uczestnikami wspólnego rynku jak i zapewni porównywalność wyników. KPI będzie również wspierać i ułatwiać rozwój przyszłych systemów oceny. KPI powinny zostać przyjęte na poziomie europejskim dla wszystkich systemów oceny budynków a szczególnie w ramach zrównoważonego budownictwa. Kluczowe wskaźniki wydajności podzielono na wskaźniki dotyczące budynku oraz jego otoczenia.

KPI dla budynku w skali europejskiej:

 • Zapotrzebowanie na energię pierwotną nieodnawialną
 • Zapotrzebowanie na energię odnawialną
 • Emisja CO2
 • Jakość powietrza wewnętrznego
 • Komfort termiczny
 • Koszt budynku podczas całkowitego cyklu życia
 • Wykorzystanie materiałów z recyklingu/ponownego wykorzystania
 • Konsumpcja wody
 • Odpady stałe
 • Zaangażowanie użytkowników
 • Monitoring/optymalizacja eksploatacji

KPI dla budynku w skali makroregionalnej:

Poza kluczowymi wskaźnikami wydajności w skali europejskiej wyróżniono także KPI dla makroregionów (np. region Alpejski, region Karpacki, Skandynawia, Centralna Europa).

Dla wszystkich makroregionów:

 • Wykorzystanie materiałów lokalnych
 • Jakość projektowania i adaptacja do krajobrazu oraz tradycji budownictwa w danym rejonie

Dla regionu Śródziemnomorskiego i Alpejskiego:

 • Ubytek naturalnych siedlisk
 • Wpływ na bioróżnorodność

Dla regionu Śródziemnomorskiego:

 • Woda na potrzeby irygacji

KPI dla otoczenia budynku i inwestycji:

 • Jakość procesowa i planowania
 • Uczestnictwo ludności lokalnej i zarządzanie środowiskiem
 • Całkowite zapotrzebowanie na energię pierwotną i energię odnawialną
 • Wykorzystanie lokalnych źródeł energii: woda, wiatr, biomasa
 • Zarządzanie wodą
 • Zróżnicowanie socjalne i funkcjonalne
 • Dostęp do środków transportu publicznego
 • Dostęp do istniejącej infrastruktury
 • Koszt cyklu życia budynku
 • Koszt rozwoju budynku/otoczenia