Monitoring i użytkowanie

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Gdy proces odbioru jest zakończony, ostatni rozpoczyna się ostatni etap cyklu życia budynku: etap użytkowania. Na tym etapie cztery elementy są szczególnie istotne: zachowania użytkowników, działania monitorujące, ewentualne zmiany przeznaczenia i przejście do nowego cyklu życia. Należy zwrócić uwagę, że zachowania użytkownika mogą różnić się znacznie od tego, co zostało przewidziane. Po rozpoczęciu eksploatacji budynku należy dokonywać systematycznego monitoringu rzeczywistego zużycia energii oraz kosztów operacyjnych w celu ewentualnych optymalizacji oraz późniejszych zmian w systemach technicznych. Budynek powinien być wyposażony w instalacje rejestracji i ewidencji podstawowych parametrów kosztowych, takich jak zużycie energii na ogrzewanie, chłodzenie, oświetlenie itp. Ewidencja może być przeprowadzana manualnie lub automatycznie, a jej wyniki powinny być poddawane procesie analizy oraz wprowadzaniu rozwiązań optymalizacyjnych. Podczas monitoringu należy zwrócić uwagę, czy cel oraz przeznaczenie budynku cały czas pozostaje taki sam. Jeżeli z jakiś powodów zmieniłaby się funkcja budynku, wówczas konieczna jest przebudowa lub remont budynku z ewentualnym nowym przeznaczeniem. W tym wypadku konieczne jest zdefiniowanie nowego celu dla budynku, a tym samym rozpoczyna się nowy cykl życia budynku.