Narzędzie CESBA

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

CESBA dostarcza narzędzie, które bazuje na kluczowych wskaźnikach wydajności (KPI) oraz referencyjnych wskaźnikach wydajności.


Narzędzie CESBA może być użyte jako:

  • Wytyczne do harmonizacji istniejących obecnie narzędzi certyfikacji.
  • Narzędzie badawcze do wykonywania badań i projektów, które wykraczają poza regionalne ramy porównań i wymiany.
  • Narzędzie początkowe dla regionów nie posiadających własnych narzędzi oceny, służące do zgłębiania zagadnienia i poprzez naniesienie lokalnych uwarunkowań może skutecznie służyć do certyfikacji budynków.

Istota narzędzia

CESBA wymaga kompleksowej oceny budynku z uwzględnieniem cyklu życia. Opiera się ona na zidentyfikowaniu czynników oddziaływujących na środowisko naturalne oraz służących komfortowi i zdrowiu użytkownika. Eksperci tworzący narzędzie stworzyli listę czynników zgrupowaną w dwóch podkategoriach oddziaływanie na środowisko oraz oddziaływanie na człowieka. Do wyznaczenia wpływu na otoczenie brano pod uwagę cały cykl życia budynku od procesu decyzyjnego, przez wybór projektu, sposób pozyskania surowców do produkcji materiałów, ich wytworzenie, transport oraz samą budowę, a następnie eksploatację. Okres oceny kończy się w momencie rozbiórki i utylizacji budynku.


Narzędzie opiera się na wskaźnikach CESBA, które są obecnie opracowywane przez ekspertów z programu CEC5.

Download

Ocena Centrum RES w Bydgoszczy przy użyciu narzędzia CESBA

Ocena przystani jachtowej w Bydgoszczy przy użyciu narzędzia CESBA