Narzędzie CESBA - wskaźniki

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uwagi wstępne, motywacja

Niniejszy katalog kryteriów CEC 5 służy do dokumentowania i oceny jakości energetycznej i ekologicznej nowo budowanych budynków użyteczności publicznej (szkoły, przedszkola, budynki administracyjne, hale sportowe).

Ocena budynków odbywa się w oparciu o system punktacyjny o maksymalnej liczbie tysiąca punktów. Punkty te podzielone są na pięć rubryk oceny:

W każdej z tych rubryk znajdują się wyważone w różny sposób kryteria, przy czym w odniesieniu do kryteriów rozróżnia się kryteria obligatoryjne oraz kryteria dodatkowe. Suma punktów wszystkich kryteriów danej rubryki może być większa niż podana powyżej maksymalna liczba punktów.

Kontrola i ocena

Ocena budynków odbywa się w dwóch etapach:

  1. w momencie złożenia dokumentów
  2. w momencie zakończenia robót budowlanych

Deklaracja następuje na podstawie listy kryteriów oraz niniejszych objaśnień. W objaśnieniach wyspecyfikowane są zarówno kryteria, jak i dokumenty potrzebne do przeprowadzenia procedury.

Kryteria dla budynków użyteczności publicznej: Nowe budownictwo

Nr Tytuł Kryterium obligatoryjne (M) Maks. liczba punktów
A Jakość lokalizacji i wyposażenie maks. 80
A1 Połączenie z publiczną siecią komunikacyjną 30
A2 Jakość ekologiczna miejsca budowy 30
A3 Parking rowerowy 25
B Jakość procesowa i projektowa maks. 200
B1 Decyzyjność i sprawdzanie wariantów 25
B2 Definiowanie możliwych do zweryfikowania celów energetycznych i ekologicznych M 20
B3 Uproszczona metoda obliczania opłacalności M 40
B4 Zarządzanie produktem – Zastosowanie materiałów budowlanych o niskiej emisyjności i niskim udziale substancji szkodliwych 60
B5 Optymalizacja energetyczna towarzysząca projektowaniu i szczegółowa kontrola kalkulacji zapotrzebowania na energię 60
B6 Informacja dla użytkownika 25
C Energia i zasilanie maks. 450
C1 Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewania w ramach Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP M 100
C2 Zapotrzebowanie na chłodzenie użytkowe w ramach Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP M 100
C3 Wskaźnik energii pierwotnej w ramach Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP M 125
C4 Emisje ekwiwalentne CO2 według Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP 75
C5 Instalacja fotowoltaiczna 50
C6 Rejestrowanie zużycia energii M 10
C7 Zużycie wody/wykorzystanie wody opadowej 20
D Zdrowie i komfort maks. 200
D1 Komfort cieplny latem 125
D2 Wentylacja komfortowa – higiena i ochrona akustyczna 40
D3 Dostęp światła dziennego, współczynnik oświetlenia dziennego 40
E Materiały budowlane i konstrukcja max. 200
E1 OI3TGH-lc ecological index of the thermal building envelope (respectively OI3 BG3,BZF of the total mass of the building) 200
Suma maks. 1000

Kryteria dla budynków użyteczności publicznej, Renowacja

Nr Tytuł Kryterium obligatoryjne (M) Maks. liczba punktów
A Jakość lokalizacji i wyposażenie Maks. 25
A1 Parking rowerowy 25
B Jakość procesowa i projektowa maks. 240
B1 Decyzyjność i sprawdzanie wariantów 25
B2 Definiowanie możliwych do zweryfikowania celów energetycznych i ekologicznych M 20
B3 Uproszczona metoda obliczania opłacalności M 40
B4 Zarządzanie produktem – Zastosowanie materiałów budowlanych o niskiej emisyjności i niskim udziale substancji szkodliwych 60
B5 Optymalizacja energetyczna towarzysząca projektowaniu 60
B6 Informacja dla użytkownika 25
B7 Analiza stanu istniejącego i słabych punktów 40
C Energia i zasilanie maks. 450
C1 Zapotrzebowanie na ciepło ogrzewania w ramach Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP M 100
C2 Zapotrzebowanie na chłodzenie użytkowe w ramach Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP M 100
C3 Wskaźnik energii pierwotnej w ramach Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP M 125
C4 Emisje ekwiwalentne CO2 według Pakietu do projektowania domów pasywnych PHPP 75
C5 Instalacja fotowoltaiczna 50
C6 Zróżnicowane rejestrowanie zużycia energii M 10
C7 Zużycie wody/wykorzystanie wody opadowej 20
D Zdrowie i komfort maks. 200
D1 Komfort cieplny latem 125
D2 Wentylacja komfortowa – higiena i ochrona akustyczna 40
D3 Dostęp światła dziennego, współczynnik oświetlenia dziennego 40
E Materiały budowlane i konstrukcja max. 200
E1 OI3TGH-lc indeks ekologiczny docieplenia budynku (wzgl. OI3BG3,BZF ogólnej masy budynku) 200
Suma maks. 1000

Download