Odbiór

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Jak tylko projekt budowlany jest zamknięty, a planiści, inżynierowie, architekci i wykonawcy opuścili plac budowy powinien rozpocząć się proces odbioru. Proces odbioru może trwać nawet dłużej niż rok, biorąc pod uwagę różne wyzwania, które pojawiają się w różnych porach roku. Wymagania dotyczące pracy w zimie są całkowicie odmienne od zadań w okresie letnim. Podczas odbioru, zarządca nieruchomości musi być wprowadzony do sposobu właściwej eksploatacji urządzeń. W ramach tego etapu prowadzone są również pomiary na osiągnięcie celów (np. pomiary jakości powietrza, hałasu itd.). Użytkownicy budynku potrzebują instrukcji bezpiecznego i racjonalnego korzystania z niego, również w przypadku wystąpienia utraty komfortu, muszą mieć kontakt do osób zarządzających budynkiem. Obiekty powinny odpowiadać potrzebom użytkowników i indywidualne dostosowanie powinno być możliwe. Wykonawca inwestycji powinien podać informacje o prawidłowym wykorzystaniu budynku. Należy to przeprowadzić poprzez stworzenie podręcznika użytkowania budynku, jak również poprzez umieszczenie krótkich informacji na istotnych urządzeniach. Najważniejsze zagadnienia tematyczne, które powinny być zawarte w podręczniku to:

  • temperatura powietrza w pomieszczeniu (regulacja systemu ogrzewania / instalacja chłodzenia)
  • wentylacja mechaniczna i wietrzenie za pomocą okien
  • ochrona przeciwsłoneczna
  • oświetlenie ogólne i oświetlenie miejsc pracy
  • wydajna praca wykorzystywanych urządzeń (komputery, drukarki itd.)

Udany etap rozruchu może obniżyć koszty operacyjne o 20% i zwiększyć poziom komfortu użytkowników - i poprzez to podnieść ich jakość życia. Ma to pozytywny wpływ dla akceptacji i wizerunku kultury zrównoważonego budownictwa.