Określenie przeznaczenia i celu inwestycji

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Pierwszym etapem jest określenie celów projektu budowlanego. Ważne jest, aby od samego początku uwzględniać aspekty zrównoważonego rozwoju. Niezbędne jest podnoszenie świadomości na temat zrównoważonego budownictwa wśród wszystkich zaangażowanych podmiotów oraz informowanie opinii publicznej na temat planowanego przedsięwzięcia. Personel administracyjny, eksperci techniczni, politycy oraz inne zainteresowane strony muszą być poinformowane o metodach konwencjonalnych oraz o metodach zrównoważonych przedsięwzięcia. Na pierwszym etapie cyklu życia budynku, podmiot często jeszcze nie zdecydował, czy nowy budynek powinien zostać zbudowany, czy może bardziej zrównoważone jest dostosowanie istniejącego budynku do nowych celów lub znalezienie innych rozwiązań. Nowy budynek będzie zużywał mniej energii i zapewni wyższy komfort, jednak jego budowa pochłania materiały i kapitał co także oddziałuje na otoczenie. Wszystkie te aspekty muszą zostać na tym etapie przemyślane.

Ponadto, planowana wartość inwestycji musi być predefiniowana i odpowiednie finansowanie musi być znalezione. W wielu państwach UE, budynki ekologiczne są dotowane i dlatego ważne jest, aby usunąć te dotacje z obliczeń. W przypadku nowych budynków często lokalizacja budowli może być wybrana. W tym przypadku zrównoważone sąsiedztwo odgrywa kluczową rolę: czy lokalizacja zapewnia dostęp do transportu publicznego i podstawowej infrastruktury? Czy zabezpiecza dostawy energii odnawialnej? Czy lokalizacja może mieć negatywny wpływ na charakter i bioróżnorodność otoczenia? Czy dostęp dla pieszych i rowerzystów jest zagwarantowany? Pod koniec tego etapu cyklu życia budynku, inwestor z powodzeniem może określić cele projektu i projekt może stać się przedmiotem przetargu.