Planowanie

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Planowania projektu budowlanego w szczegółach jest kluczowym czynnikiem zapewniającym zrównoważenie kolejnych etapach cyklu życia budynku. Szczególnie etap użytkowania i monitoring w końcowym etapie cyklu życia są często pomijane w procesie planowania. Obawa o koszty, oraz terminy wykonania prowadzą do wad w procesie planowania, a to często prowadzi do nieodwracalnych wad w ukończonym już budynku. W fazie planowania zaangażowanych jest wiele stron: decydenci publiczni, pracownicy administracyjni, inżynierzy, architekci, planiści, eksperci energetyczni i inni. Strony te powinny spotykają się regularnie i wymieniać się poglądami. W ten sposób można zminimalizować wady w trakcie budowy i użytkowania. Każda strategia powinna być przedyskutowana pod uwagę jego pozytywne i negatywne skutki. Porównując różne projekty, ostateczne koszty budowy i eksploatacji mogą zostać znacznie zniwelowane. Przy projektach modernizacyjnych należy przeprowadzić wstępnie odpowiednie pomiary, którą będą podstawą do proponowanych rozwiązań modernizacyjnych. Lepsze i bardziej szczegółowe planowanie projektu prowadzi do minimalizacji niepowodzeń w trakcie inwestycji.