Referencyjne Wskaźniki Wydajności

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Referencyjne wskaźniki wydajności należy wziąć za punkt odniesienia przy określaniu regionalnych czynników do oceny zrównoważonego budownictwa. Referencyjne wskaźniki są organizowane przez zagadnienia: miejsca, jakości procesu i trzech aspektów zrównoważonego rozwoju czyli jakości środowiska, jakości społecznej i jakości gospodarczej.Liczba wskaźników oraz ich wartość powinien zostać dostosowany do wartości lokalnych uwarunkowań. Wybór musi być jednak zgodny z zasadami oceny CESBA.

Referencyjne wskaźniki oceny dla budynku

Położenie oraz umiejscowienie budynku

 • Ekologiczna wartościowość miejsca
 • Ryzyko położenia
 • Uwarunkowania geograficzne położenia
 • Opcje transportu
 • Dostęp do udogodnień
 • Dostęp do transportu publicznego
 • Ochrona i przywracanie siedlisk naturalnych w położeniu
 • Sąsiedztwo usług
 • Wpływ budowy na siedlisko
 • Parking dla rowerów

Jakość procesowa

 • Podejmowanie decyzji i określanie celów
 • Planowanie zintegrowane
 • Planowane wsparcie dla optymalizacji energetycznej
 • Zaangażowanie zainteresowanych stron
 • Zaangażowanie użytkowników
 • Ewidencjonowanie czynników zrównoważenia podczas zapytania ofertowego i zaproszenia do przetargu
 • Jakość wykonawców/Kwalifikacja wstępna
 • Zapewnienie jakości wykonania
 • Pozyskiwanie materiałów i usług

Jakość środowiskowa

 • Energia i emisja
 • * Nieodnawialna energia pierwotna
 • * Użycie energii odnawialnej
 • * Zapotrzebowanie na chłodzenie
 • * Zapotrzebowanie na ciepło
 • * Korzystanie z nieodnawialnej energii pierwotnej (energetycznie)
 • * Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii pierwotnej (energetycznie)
 • * Współczynnik ocieplenia globalnego (GWP)
 • Woda
 • *Zarządzanie ściekami
 • *Zużycie wody
 • Odpady
 • *Odpady stałe
 • *Odpady niebezpiecznych do unieszkodliwienia
 • Materiały
 • *Korzystanie z materiałów pochodzących z recyklingu
 • *Ryzyko zanieczyszczeń z materiałów
 • *Odnowienie i zastępowalność komponentów
 • *Dekonstrukcja i recykling, łatwość demontażu
 • Jakość usług
 • *Monitorowanie / optymalizacja pracy
 • *Czyszczenie i konserwacja

Jakość społeczna

 • Dostępność
 • *Zdrowie i wygoda
 • *Jakość powietrza w pomieszczeniach
 • *Komfort termiczny
 • *Komfort wizualny
 • *Komfort akustyczny
  • Wykorzystanie światła dziennego
 • Zdolność adaptacji
 • Wpływ na otoczenie
 • Jakość Projektowania i wpisanie się w strategię rozwoju miast
 • Estetyka
 • Przyciąganie emocjonalne

Jakość gospodarcza

 • Koszt całkowitego cyklu życia budynku
 • Ekonomiczność
 • Koszt budowy
 • Stabilność wartości budynku

Referencyjne wskaźniki oceny dla otoczenia budynku

Jakości środowiska

 • Ochrona gruntów i gleb
 • Ochrona otoczenia zabudowanego
 • Obłożenie powierzchni
 • Integracja z sąsiedztwem
 • Zmiany klimatyczne w rejonie
 • Wpływ na inne rejony miasta
 • Ryzyko dla środowiska lokalnego
 • Inne oddziaływania na środowisku
 • Przepuszczalność gruntu
 • Intensywność wykorzystania wód
 • Zarządzanie ściekami
 • Dostępność urządzeń do sortowania odpadów
 • Indeks OI3 (materiałów i konstrukcji budynku)
 • Dekonstrukcja, demontaż i recykling
 • Wykorzystanie lokalnych zasobów: wiatr, biomasa, światło słoneczne
 • Energetycznie zoptymalizowana struktura miejska
 • Energia pierwotna do ogrzewania
 • Intensywność emisji gazów cieplarnianych w przeliczeniu na jednego mieszkańca
 • Energia pierwotna do chłodzenia
 • Energia pierwotna dla oświetlenia publicznego
 • Optymalizacja zużycie energii poprzez Wirtualnego Systemu Elektroenergetycznego (VPS)
 • Całkowita energii pierwotna i odnawialna

Jakość społeczna

 • Sąsiednie infrastruktury i usług
 • Zbiorowe udogodnienia i zlecanie usług
 • Ochrona zasobów historycznych oraz ich adaptacja
 • Elastyczność użytkowania
 • Podłączenie do istniejącej infrastruktury
 • Sprawność infrastruktury
 • Dostępność terenów zielonych
 • Dostępność pracy i mieszkań
 • Sąsiedztwo tras rowerowych i samochodowych
 • Bezpieczeństwo przestrzeni dla pieszych
 • Dostępność miejsc dla pieszych
 • Infrastruktura dla indywidualnego wypoczynku
 • Barierowe w wolnej przestrzeni
 • Dostęp do transportu publicznego
 • Lokalna produkcja żywności
 • Komfort termiczny na zewnątrz w lecie
 • Jakość przestrzeni zewnętrznej
 • Ochrona przed hałasem
 • Monitoring jakości powietrza
 • Zanieczyszczenie światłem
 • Zróżnicowanie społeczne i funkcjonalne
 • Struktura społeczno-kulturalna dzielnicy
 • Bezpieczeństwo w ocenie obiektywnej i subiektywnej
 • Dostęp do sieci łączności szerokopasmowej

Jakość gospodarcza

 • Koszt całkowitego cyklu życia otoczenia
 • Koszty planowania i rozwoju
 • Odpowiednie koszty inwestycyjne
 • Przystępność/wynajem nieruchomości mieszkaniowych
 • Stabilność wartości otoczenia

Jakość procesu

 • Jakość planowania i procesu
 • Udział stron zainteresowanych
 • Zarządzanie komunikacją i informacją
 • Zintegrowany proces planowania
 • Proces budowy
 • Zarządzanie synergią