Wdrażanie i etap budowy

Z CESBA-Wiki
Skocz do: nawigacja, szukaj

Nawet jeśli wszystkie aspekty zrównoważonego rozwoju zostały spełnione w ciągu pierwszych czterech etapach cyklu życia budynku, mogą wystąpić nieoczekiwane problemy w trakcie budowy. Problemów tych często nie da się przewidzieć na etapie planowania. Na budowie pracuje wiele różnych pracowników, którzy nie znają się nawzajem, często mówią różnymi językami, choć pracują obok siebie. Presja czasu ciążąca nad wykonawcami i indywidualne predyspozycje pracowników mogą zniszczyć każdy najlepiej zaplanowany proces. Proces budowy sam w sobie ma również negatywny wpływ na środowisko i jakość życia w sąsiedztwie, budowa prowadzi do: zmian w strukturach gleby, wód gruntowych i jakości powietrza, wytwarzania odpadów, który muszą zostać usunięte, w trakcie budowy powstaje hałasu i zanieczyszczenia dyskomfortowe dla osób, które pracują, mieszkają lub korzystają z obszaru wokół placu budowy.


Na budowie prowadzonej w sposób zrównoważony, celem jest, aby zmierzyć się wszystkimi tymi problemami. Dzięki zastosowaniu prefabrykowanych elementów, czas budowy można wyraźnie skrócić, co z kolei prowadzi do redukcji kosztów budowy. Trwałe materiały budowlane mają mniej negatywne skutki zarówno dla pracowników budowlanych jak i na środowisko. Ilość odpadów powstających w trakcie budowy powinna być zminimalizowana. Poprzez prowadzenie pomiarów i kontroli w trakcie procesu budowlanego możliwe jest rozpoznanie na wczesnym etapie wykorzystanie niebezpiecznych materiałów oraz nieprawidłowości w montażu komponentów oraz poprawienie ich na bez większego uszczerbku dla terminów oraz kosztów. Najważniejszym aspektem prowadzącym do udanej realizacji jest zapewnienie pracownikom na placu budowy jasnych i wyczerpujących informacji na temat celów zrównoważonego rozwoju i głównych czynników wpływających na proces Po oddaniu budynku do użytku rozwiązywanie ewentualnych wad konstrukcyjnych jest niemożliwe lub bardzo kosztowne, dlatego ważne jest ich wczesne wykrycie na etapie konstrukcji oraz ich eliminacja.